Thỏa thuận không tiết lộ thông tin (Non-disclosure agreement – NDA) là gì?

Thỏa thuận không tiết lộ thông tin (Non-disclosure agreement – NDA) là gì?

NDA là gì?

NDA là viết tắt của Non-disclosure agreement là một thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa ít nhất hai bên về tài liệu, kiến thức hoặc thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau cho các mục đích nhất định, nhưng muốn hạn chế quyền truy cập bởi bên thứ ba.

NDA còn được biết đến tới nhiều tên gọi khác như thỏa thuận bảo mật (confidentiality agreement – CA), thỏa thuận việc tiết lộ bí mật (confidential disclosure agreement – CDA), thỏa thuận thông tin độc quyền (proprietary information agreement – PIA) hoặc thỏa thuận bí mật (secrecy agreement – SA).

Các hình thức phổ biến của NDA là thỏa thuận bảo mật khách hàng của ngân hàng, thỏa thuận bảo mật bí mật kinh doanh, tài liệu, ý tưởng của công ty…

Các thỏa thuận bảo mật thông tin NDA thường được ký khi hai công ty, cá nhân hoặc thực thể khác đang xem xét kinh doanh và cần hiểu các quy trình sử dụng trong kinh doanh của nhau nhằm mục đích đánh giá các mối quan hệ kinh doanh tiềm năng.

  Non-Disclosure Agreement Là Gì, Các Thông Tin Thiết Yếu Trên Thỏa Thuận Nda

Các loại thỏa thuận bảo mật NDA

Thỏa thuận không tiết lộ NDA có thể được phân thành đơn phương, song phương hoặc đa phương.

NDA đơn phương

Một NDA đơn phương liên quan đến hai bên trong đó chỉ có một bên (tức là bên tiết lộ) dự kiến tiết lộ một số thông tin nhất định cho bên kia (tức là bên nhận) và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật.

Ví dụ: Duy trì bí mật cần thiết để đáp ứng luật sáng chế hoặc bảo vệ pháp lý cho các bí mật thương mại, hạn chế tiết lộ thông tin trước khi đưa ra thông cáo báo chí cho một thông báo chính, hoặc đơn giản là đảm bảo rằng bên nhận không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà không bồi thường cho bên tiết lộ.

NDA song phương

Một NDA song phương liên quan đến hai bên trong đó cả hai bên dự định tiết lộ thông tin cho nhau. Loại NDA này là phổ biến khi các doanh nghiệp đang xem xét liên doanh hoặc sáp nhập với nhau.

  NDA là gì? Các loại thỏa thuận bảo mật thông tin

NDA đa phương

Một NDA đa phương liên quan đến ba hoặc nhiều bên trong đó ít nhất một trong các bên dự định tiết lộ thông tin cho các bên khác và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật.

Loại NDA này giúp loại bỏ sự cần thiết phải có NDA đơn phương hoặc song phương giữa hai bên. Ví dụ, một NDA đa phương duy nhất được ký bởi ba bên, mỗi bên có ý định tiết lộ thông tin cho hai bên còn lại có thể được sử dụng thay cho ba NDA song phương riêng biệt giữa bên thứ nhất và bên thứ hai, bên thứ hai và bên thứ ba và bên thứ ba và bên thứ nhất.

Một NDA đa phương có thể có lợi vì các bên liên quan xem xét, thực thi và thực hiện chỉ một thỏa thuận. Tuy nhiên, để có được một thỏa thuận NDA đa phương cần tiến hành các cuộc đàm phán phức tạp hơn giữa các bên liên quan để đạt được sự đồng thuận nhất trí về một thỏa thuận đa phương.

  NDA là gì? 6 vấn đề chính trong các thỏa thuận NDA

Mẫu hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin NDA

Non-disclosure agreement

Quý vị có thể downloadmẫu hợp đồng thỏa thuận bảo mật NDA

Hi vọng bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc NDA là gì cho các bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về NDA, bạn có thể để lại bình luận ở phía bên dưới, Bstyle.vn sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong : Thỏa thuận không tiết lộ thông tin (Non-disclosure agreement – NDA) là gì?. Thông tin do thphandangluu-danang chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *