Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ảnh chụp một phần Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN 2020

Theo đó, Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Quy định giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

– Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

  Chứng Từ Khấu Trừ Thuế TNCN Là Gì? Những Quy Định Mới Nhất

– Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Nghị quyết 116/2020/QH14 được thông qua ngày 19/6/2020.

Châu Thanh

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong : Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020. Thông tin do thphandangluu-danang chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *