Hướng dẫn chi tiết giảm 30% thuế TNDN phải nộp cho kỳ tính thuế 2020

Hướng dẫn chi tiết giảm 30% thuế TNDN phải nộp cho kỳ tính thuế 2020

menu
close
Sự Kiện
Bản Tin
Liên Hệ
Vietnamese
Chinese
English
Japanese
Korean
Vietnamese
search
close
Global Site
close
Americas
Asia Pacific
Europe
Middle East and Africa
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brazil
Canada
Cayman Islands
Chile
Colombia
Costa Rica
Curacao
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Saint Martin
Suriname
United States
Uruguay
Venezuela
Afghanistan
Australia
Cambodia
China
French Polynesia
Hawaii
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Uzbekistan
Algeria
Angola
Bahrain
Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Egypt
Ghana
Iraq
Israel
Jordan
Kenya
Kuwait
Lebanon
Liberia
Malawi
Mali
Mauritius
Morocco
Mozambique
Nigeria
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
South Africa
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
United Arab Emirates
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Vietnamese
Chinese
English
Japanese
Korean
Vietnamese
Dịch Vụ
close
Dịch Vụ
Kiểm Toán Độc Lập
Kế Toán
Tư vấn Kinh doanh
Tư vấn Pháp Lý
Hỗ trợ DN Nhật
Kiểm Toán Nội Bộ
Tiền lương
Tư vấn Tài chính
Hỗ trợ xin cấp phép
Hỗ trợ DN Hàn
Thuế
Xác định giá giao dịch liên kết
Tư vấn Rủi ro và Hoạt động
Kế toán Quốc tế (IFRS)
Kiểm tra trực tuyến
Thuê ngoài
Quản lý tài sản
Dịch Vụ
Ngành Kinh Tế
Ấn Phẩm Chuyên Môn
close
Ấn Phẩm Chuyên Môn
Thuế
Kiểm Toán Độc Lập
Kiểm Toán Nội Bộ
Kế Toán
Kế toán Quốc tế (IFRS)
Xác định giá giao dịch liên kết
Tiền lương- Lao động- Bảo hiểm
Luật trong Kinh Doanh
Kinh Doanh tại VN
Công cụ ước tính Thuế TNCN
Ấn Phẩm Chuyên Môn
Giới Thiệu
close
Giới Thiệu
Tổng quan
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Danh sách văn phòng
Nhân sự
Tiêu chuẩn dịch vụ
Nhận xét của Khách hàng
Crowe Global
Giới Thiệu
Tuyển dụng
close
Tuyển dụng
Chương trình Thực tập
Chương trình cho sinh viên mới tốt nghiệp
Vị trí có kinh nghiệm và vị trí cấp cao
Vị trí tại các Bộ phận Hỗ trợ
Cộng tác viên
Các câu hỏi thường gặp
Tuyển dụng
Sự Kiện
Bản Tin
Liên Hệ
search
close
search
home
Bản tin
Hướng dẫn chi tiết giảm 30% thuế TNDN phải nộp cho kỳ tính thuế 2020
02/10/2020
share
Tải nghị định
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (“doanh nghiệp”), một số điểm đáng chú ý như sau:
Giảm thuế TNDN:
Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có
tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng
;
Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đối với doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu bằng tổng doanh thu thực tế chia (:) số tháng hoạt động thực tế nhân (x) 12 tháng.
Số thuế TNDN được giảm được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Kỳ tính thuế TNDN:
Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Kê khai giảm thuế:
Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính TNDN năm 2020, sử dụng các mẫu tờ khai trong thông tư 151//2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.
Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.
Xử lý số thuế TNDN nộp thiếu/thừa trong trường hợp quyết toán và thanh tra/kiểm tra thuế TNDN theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành:
Nội dung
Nộp thiếu thuế TNDN
Nộp thừa thuế TNDN
Quyết toán thuế TNDN
Nộp bổ sung và tính tiền chậm nộp theo quy định
Xử lý số tiền nộp thừa theo quy định
Thanh tra, kiểm tra
Nộp bổ sung và tính tiền chậm nộp.
Số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của nghị định

  Các bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong : Hướng dẫn chi tiết giảm 30% thuế TNDN phải nộp cho kỳ tính thuế 2020. Thông tin do thphandangluu-danang chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *