All rights reserved là gì? Copyright và Copyleft là gì?

All rights reserved là gì? Copyright và Copyleft là gì?

Dù đi ngoài đường, đọc sách hay lướt web chúng ta thường gặp các cụm từ All rights reserved, Copyright … vậy các cụm từ này có ý nghĩa gì?

All Rights Reserved là gì?

Dịch theo đúng từ điển tiếng anh All Rights Reserved có nghĩ là “Mọi quyền đã được bảo lưu”. Nghĩa rộng hơn là tác giả có mọi quyền liên quan đến tác quyền, bản quyền và sản phẩm liên quan. Vì vậy nếu một bên thứ ba muốn sử dụng với bất kỳ mục đích gì đều phải có sự đồng ý của tác giả.

All Rights Reserved là một hình thức tác quyền, được nêu trong điều số 3 của Công ước Buenos Aires, xuất bản năm 1910. Các sản phẩm, tác phẩm có in dòng chữ All Rights Reserved có nghĩa nó đã được đăng kí bản quyền tác giả và được bảo vể bởi “Luật sở hữu trí tuệ” của nước sở tại, cũng như tại các quốc gia khác có ký Công ước Buenos Aires. Mọi hành động sao chép, sử dụng, phân phối, đạo nhái đều được coi là phạm luật.

  Quyền tác giả – Wikipedia tiếng Việt

Copyright (c)

Copyright, ký hiệu ©️️ là bản quyền tác giả, hay còn gọi là “tác quyền”, để chỉ quyền tác giả độc quyền của một công ty, thương hiệu, sản phẩm cụ thể, bao gồm cả sản phẩm vô hình và hữu hình (sản phẩm trí tuệ). Copyright là hình thức bảo vệ sở hữu độc quyền được bảo vệ bởi Công ước Berne va các tổ chức tham gia gồm Liên minh Châu Âu (EU), tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Copyleft (ɔ)

Ngược lại với Copyright (c) thì Copyleft (ɔ) bạn có thể tùy ý chỉnh sửa sao chép, chia sẻ sản phẩm, sử dụng mà không vi phạm bản quyền. Để dễ hiệu bản có thể hình dung đến các phần mềm mã nguồn mở, logo thương hiệu NASA…

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong : All rights reserved là gì? Copyright và Copyleft là gì?. Thông tin do thphandangluu-danang chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

  All rights reserved là gì? Có Copyright thì có Copyleft không?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *