All rights reserved là gì? Có Copyright thì có Copyleft không?

All rights reserved là gì? Có Copyright thì có Copyleft không?

Hàng ngày chúng ta bắt gặp rất nhiều từ ngữ liên quan tới bản quyền như All Rights Reserved, Copyright… vậy chúng có ý nghĩa là gì?
Cụm từ này là một hình thức tác quyền, được nêu trong điều số 3 của Công ước Buenos Aires, xuất bản năm 1910. Sản phẩm khi có in dòng chữ All Rights Reserved có nghĩa là nó đã được đăng kí bản quyền tác giả và được bảo vệ bởi luật tác quyền của nước sở tại, cũng như tại các quốc gia khác nếu như tác giả có đăng ký. Mọi hành động sao chép, phân phối, đạo nhái sản phẩm đó là phạm pháp.tinhte-all-rights-reserved.jpg

Xem thêm: 1 phụ nữ bị phạt tù 6 tháng vì sử dụng Windows & MS Offlice lậu

All Right Reserved

Dịch theo nghĩa đen cụm từ All Rights Reserved ra tiếng Việt thì nó nghĩa là “Mọi quyền đã được bảo lưu”. Có nghĩa là tác giả giữ mọi quyền liên quan tới tác quyền, bản quyền của sản phẩm, vì vậy nếu có một bên thứ 3 nào đó muốn sử dụng, chia sẻ hoặc phân phối sản phẩm thì phải được sự đồng ý của tác giả.

  Copyright là gì? Tất tần tật những thông tin liên quan tới copyright

Cụm từ này là một hình thức tác quyền, được nêu trong điều số 3 của Công ước Buenos Aires, xuất bản năm 1910. Sản phẩm khi có in dòng chữ All Rights Reserved có nghĩa là nó đã được đăng kí bản quyền tác giả và được bảo vệ bởi luật tác quyền của nước sở tại, cũng như tại các quốc gia khác nếu như tác giả có đăng ký. Mọi hành động sao chép, phân phối, đạo nhái sản phẩm đó là phạm pháp.

tinhte-all-rights-reserved.jpg

Copyright ( c )

Copyright, kí hiệu ©️️ là bản quyền tác giả, hay còn được gọi tắt là “tác quyền”, để chỉ quyền tác giả độc quyền của một công ty hoặc sản phẩm cụ thể, bao gồm cả vật chất và phi vật chất (sản phẩm trí tuệ). Copyright là hình thức sở hữu độc quyền được bảo vệ bởi Công ước Berne và các tổ chức đa quốc gia cam kết thực hiện (EU, WTO).

  Copyleft là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Xem thêm: 1 phụ nữ bị phạt tù 6 tháng vì sử dụng Windows & MS Offlice lậu

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong : All rights reserved là gì? Có Copyright thì có Copyleft không?. Thông tin do thphandangluu-danang chọn lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *